fot. Ewa Krasucka

PODSUMOWANIE EWALUACJI

Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy

Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z ośrodkiem badania rynku i opinii MARECO Polska przeprowadził od czerwca do września 2018 roku badanie, którego celem była ewaluacja Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy realizowanego od 2015 roku przez Instytut Muzyki i Tańca. IMiT we współpracy z Mareco opracował kwestionariusz, który posłużył do przeprowadzenia badania ankietowego wśród tancerzy i tancerek tańca artystycznego, pracujących w zawodowych zespołach w Polsce oraz wśród kierowników tych zespołów. W sumie otrzymaliśmy 281 anonimowych ankiet wypełnionych przez tancerzy i tancerki oraz 15 ankiet wypełnionych przez kierowników zespołów.

Z analizy ankiet wypełnionych przez respondentów wynika, że świadomość istnienia Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy w środowisku tancerzy i tancerek zatrudnionych w zespołach jest dość wysoka. Wzrasta ona wraz z wiekiem ankietowanych.

Program oceniany jest przez zdecydowaną większość tancerzy i tancerek jako potrzebny i pomocny. Najwyżej ocenianą i najbardziej rozpoznawalną w środowisku tanecznym formą wsparcia dla artystów i artystek są stypendia na przekwalifikowanie, drugą w kolejności – profesjonalna pomoc doradców zawodowych i ich wsparcie przy podejmowaniu decyzji o wyborze nowej ścieżki kariery.

Większą znajomość Programu i zainteresowanie nim wykazują w badaniu tancerze I tancerki, którzy ukończyli 30. rok życia. Wynika to prawdopodobnie z wyrażanych przez ankietowanych obaw, że udział w Programie (niezależnie od formy wsparcia) oznacza de facto zgodę na zakończenie kariery scenicznej lub może koniec kariery przyspieszyć.

Ponad połowa respondentów z optymizmem patrzy na perspektywy odnalezienia się w innej rzeczywistości zawodowej po zakończeniu kariery scenicznej. Nie oznacza to jednak, że tancerze czy tancerki nie są zainteresowani kontynuowaniem kariery w obszarze tańca.

Wyniki badania wskazują zarówno na to, że nie wszyscy respondenci mają poczucie, że są o Programie dobrze poinformowani, jak i na to, że faktycznie ich wiedza na temat zasad funkcjonowania Programu i jego oferty nie jest kompletna, a zasady działania Programu są przez niektórych respondentów niewłaściwie interpretowane. Strona internetowa Programu (www.ideedlatanca.pl) nie jest dla części ankietowanych znana wcale lub też nie jest przez nich odwiedzana. Respondenci czerpią wiedzę na temat Programu przede wszystkim ze spotkań z przedstawicielami Programu oraz od innych tancerzy i tancerek. Część z nich wskazała także na potrzebę wykorzystania mediów społecznościowych jako kanału komunikacji dotyczącej Programu.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród kierowników zespołów potwierdzają główne wnioski z badania zrealizowanego wśród tancerzy i tancerek. Obie grupy ankietowanych w zdecydowanej większości uważają, że systemowe rozwiązanie kwestii kończenia kariery scenicznej należy do zadań instytucji państwowych. Rozwiązania proponowane w ramach Programu postrzegane są przez kierowników jako przydatne i pomocne, jednak kierownicy zespołów dużo częściej niż tancerze wskazywali w ankietach, że wcześniejsza emerytura to jedyne rozwiązanie zakończenia kariery scenicznej tancerzy, a Program nie rekompensuje zniesienia wcześniejszych emerytur.

 

 

 

W ramach programu:

- odbyło się 30 spotkań w 14 miastach w całej Polsce

- zrealizowaliśmy 25 warsztatów w 8 miastach w całej Polsce

- 312 tancerzy odbyło konsultacje z doradcą zawodowym

- 104 tancerzy otrzymało stypendium na realizację indywidualnego planu przekwalifikowania zawodowego

- 61 tancerzy zakończyło realizację planu przekwalifikowania

 

Przedstawiamy Państwu skrócony raport z pięcioletniej działalności Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy, obejmujący okres od października 2015 do grudnia 2022.

Raport Programu Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy, październik 2015-grudzień 2022

Raport Programu Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy, październik 2015-grudzień 2021

Raport Programu Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy, październik 2015-październik 2019

Raport październik 2015 - marzec 2020

Raport październik 2015-2020

newsletter
© Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Zdjęcia, teksty i filmy prezentowane na tej stronie są objęte prawami autorskimi
i nie mogą być wykorzystywane w całości lub części bez zgody NIMiT.
Ta strona wykorzystuje do swojego działania pliki Cookies. Możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Blokada może spowodować niepoprawne działanie strony lub brak dostępu do niektórych jej funkcji. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.